Botniaring

KAUHAJOENTIE 688

66300 JURVA

}

Avoinna

ma-to 11.00-21.00
pe-su 9.00-21.00

Yhteydenotot

tsto@botniaring.fi
+358 (0) 400 661 994

Kauhajoentie 688

66300 JURVA

}

Avoinna

ma-to 11.00-21.00
pe-su 9.00-21.00

Yhteydenotot

tsto@botniaring.fi
+358 (0) 400 661 994

Varausehdot

Osa moottoriradasta sijaitsee pohjavesialueella. Jokaisen kilpa- ja huoltoajoneuvon alla on oltava imeytysalusta. Nestevuotoja maaperään ei sallita. Radan vuokraaja on vastuussa ympäristöasioista ja valvoo ja vaatii että jokainen noudattaa näitä ohjeita. Ympäristön vahingoista vastaa vuokraaja. Mahdolliset vuodot on siivottava välittömästi. Ratayhtiöllä on oikeus keskeyttää tai lopettaa tapahtuma jos ympäristöasioita ei noudateta!

Vuokraaja on vastuussa rata-alueen reuna ja suoja-alueiden korjaamisesta, jos niitä vaurioitetaan pahoin. Radan reunoilla olevat nurmikkoalueet ja istutukset tulee pysyttää samanlaisina kuin vuokraaja on ottanut ne vastaan vuokran alkaessa. Nurmialueilla ajo on ehdottomasti kielletty.

Moottoriradan vuokra- ja käyttöaikoja on noudatettava tarkoin. Ajoneuvojen käyttö on sallittu klo 21:00 asti. Hiljaisuus varikolla klo 22.00-07.00 Radan ja/tai alueen vuokraaja on vastuussa kaikesta mitä alueen käyttäjät kyseisenä aikana tekee. Vuokraajan on informoitava radan ja alueen käyttäjiä toimimaan varausohjeen ja radan käyttäytymisohjeen mukaiseen toimintaan. Radan vuokraaja on vastuussa tapahtumaan osallistuvista henkilöistä ja heitä on informoitava siitä jos vahinkoa syntyy, on siitä ilmoitettava välittömästi tilaisuuden järjestäjälle, joka on velvollinen ilmoittamaan radan henkilökunnalle vahingosta. Ympäristö tai muista rata-alueelle tai kalustolle aiheutuvista vahingoista vastaa varaaja/vuokratun rata-ajan maksaja. Tilaisuuden vastuuhenkilö on aina ilmoitettava varausta tehtäessä. Alueella avotulen teko ehdottomasti kielletty (hiiligrillit,kaasugrillit jne) muualla kuin niille erikseen merkityillä paikoilla.

Moottorirata-alue luovutetaan takaisin kilpailun tai tapahtuman jälkeen aina siivottuna ja kaikki ratayhtiöltä tapahtumaan lainatut / vuokratut tavarat ja laitteet palautettuna takaisin oikeille paikoilleen. Tilaisuuden järjestäjän / vuokraajan on huolehdittava että alue tulee siivottua tilaisuuden jälkeen, myös rata-alueen reunoille ajoneuvoista ja renkaista irronneet osat. Ratayhtiö on oikeutettu laskuttamaan kaikista ylimääräisistä töistä joita vuokraaja on mahdollisesti jättänyt tekemättä. Tupakointi alueella on sallittu vain merkityillä tupakointipaikoilla.

Rata-alueella yöpyminen on kielletty ilman vuokraajan lupaa ja radan vuokrannut on vastuussa yövalvonnasta ja yöpyjistä aiheutuneista mahdollisista ongelmista. Vuokraaja on korvausvelvollinen kuluista jota edellä mainittu toiminta aiheuttaa. Ajaminen alueella tapahtuu kuljettajan tai varaajan omalla vastuulla. Botniaring ei ota vastuuta kuljettajien, huoltajien, katselijoiden, ajoneuvojen mahdollisista vahingoista. Suurin sallittu nopeus varikkoalueella on 20 km / h.

Ratayhtiö voi tarvittaessa laskuttaa ratavuokran lisäksi myös sähkö, jäte ja jätevesikuluja, tästä asiasta sovitaan erikseen vuokraajan kanssa. Laskutamme varatun ajan etukäteen n. 2 kk ennen varattua päivää. Laskun tulee olla maksettu eräpäivään mennessä, jolloin varmistatte ja vahvistatte rata-aikanne. Mikäli ratamaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu. Kilpailuissa ja isommissa tapahtumissa laskutus tapahtuu tapahtuman jälkeen, tämä sovitaan tapauskohtaisesti kirjallisesti varauksen yhteydessä. Mahdollisten peruutusten tulee tapahtua kirjallisesti. Mikäli peruutus tapahtuu maksun ja eräpäivän jälkeen ei rahoja palauteta takaisin.

Kilpailutapahtumat menevät kaikkien ratavarauksien edelle.

VARAAMALLA RADAN OLEN TUTUSTUNUT NÄIHIN OHJEISIIN JA OLEN TIEDOSTANUT SIINÄ MAINITUT VASTUUT JA VELVOITTEET.